Velkommen til Tangens Begravelsesbyrå

Livet forandres for mange når et menneske dør. For de som står avdøde nærmest, blir forandringene størst, og det kan være vanskelig å ta inn over seg det som har skjedd. Det er mange som må varsles, begravelse må planlegges og mange detaljer man må ta stilling til.

Det oppleves for de aller fleste godt å få hjelp i denne tiden, hjelp til å tilrettelegge for individuelle behov og ønsker, slik at avskjeden blir verdig og fin. Vi er her for å hjelpe familien å utforme en individuelt tilpasset seremoni, en verdig avskjed som også blir et verdifullt minne.

Vårt fokus er at planleggingen skjer med omsorg for dere som er i en situasjonen som oppleves så veldig individuelt forskjellig, og at avskjeden blir verdig og med respekt for den avdøde og alle rundt.