Våre tjenester

Vi utfører alle oppgaver i prosessen – henting, stell, nedlegging i kiste, planlegging og tilrettelegging av seremoni, melding av dødsfall, gravstein og inskripsjon på stein og transporterer kisten til seremonisted/kirkegård/krematorium. Vi er behjelpelig med søknad om gravferdsstønad hos NAV, bestilling av blomster, dødsannonse og minneside, program/salmeark til seremonien, kontakt med kirkegård om gravsted, søker Fylkesmannen om askespredning og vi arrangerer minnestund og syning.

Lurer du på om vi tilbyr en bestemt tjeneste, eller har andre spørsmål? Kontakt oss på e-post eller telefon.