Prisliste

AVGIFTSPLIKTIGE VARER OG TJENESTER(inkl. mva.)
Frakt av tom kiste til nedleggelsessted1.400,-
Leie av lys/pynteutstyr til seremoni600,-
Programhefte på hvitt ark *900,-
Programhefte med bildedesign *2.200,-
8-siders programhefte med bildedesign *3.100,-
Tillegg for portrettbilde på programheftet900,-
Byråets honorar (avgiftspliktig del)1.500,-
TILLEGSVARER OG TJENESTER(inkl. mva)
Roser i kisten (1/2/3 stk.)100/150/200,-
Gravmerke i tre (kors, hjerte, oval)650,-
Bilde i ramme (sort, hvit)550,-
Kondolanseprotokoll400,-
Minnebok (inkl. porto ved forsendelse)650,-
Solosanger/musikk fra2.500,-
ANDRE PRISER(inkl. mva)
Utenbys kremasjonsavgift til kommunen7.200,-
Selvvanningskasse + montering750,- + 880,-
Transportlaken/
Hygieneartikler
Minstepris.
1400,-
Batterilys50,-
Gravlykter350,-
ANNONSERING I AVISER
1-spalte (pris varierer på størrelse)Ca. 1.000 – 4.000,-
2-spaltet (pris varierer på størrelse)Ca. 1.500 – 6.500,-
KISTER
Spon (umalt)3.600,-
Toten T (hvit)9.400,-
Natur (trehvit)9.400,-
Ornament (hvit)10.500,-
Lilje (hvit)10.300,-
Akvarell 15 (hvit)10.900,-
Linnea 5411.000,-
Solid 2611.700,-
Kontur Eik (oljet)17.500,-
Azur blå13.200,-
Bas 10 (sort)10.300,-
Diamant 32 (rød, hvit, sort) 25.000,-
AVGIFTSFRIE TJENESTER
Nedleggelse i kiste1.600,-
Assistanse i seremoni (2 mann)3.080,-
Byråets honorar (avgiftsfri del)3.600,-
Bårebil med sjåfør seremonidagen3.800,-
Assistanse og tilrettelegging ved syning880,-
Hjemmebesøk ved samtale0,-
VED BÅRETRANSPORT OVER 20 KM
Startgrunnlag1.400,-
Timespris880,-
Bårebil, pris per kilometer25,-
Egenandel ved transportrefusjon NAV2.538,-

* Inntil 200 eks.