Livestreaming av seremonier

Tangens Begravelsesbyrå tilbyr nå livestreaming av seremonier. 

Livestreaming er overføring av lyd og film via internett, slik at personer andre steder kan følge seremonien live. Publiseringen kan skje i en privat gruppe eller offentlig på byråets hjemmeside. Streamingen kan ikke sees i opptak. Byrået informerer aktørene i forkant og setter opp informasjonsskilt ved inngangsdøren. Det er ingen begrensninger i rettigheter ved livestreaming. Dette kvalitetssikres av byrået.

Skal du følge en direktesendt seremoni/live streaming?

  1. Velg < Minneside > fra menyen
  2. Trykk på navnet til avdøde
  3. Velg < Se direktesendt seremoni >
  4. Trykk på videolinken for livestream